دوره پروژه محور مقدماتی لایووایر (livewire)

4.33 3 رای
رایگان!

در این دوره مقدمات فریموک livewire تدریس می شود و در انتها برای درک بهتر این فریمورک با یک مینی پروژه و یک پروژه کامل پیاده سازی سایت شخصی این دوره را به پایان میرسانیم.

قطعا در صورتی که نیاز دارید لایو وایر را فرا بگیرید حتما در این دوره شرکت کنید. و شروع کار خود با لایو وایر را از این دوره بزنید.

124
رایگان!